En immaterialrätt i tiden

Ett modernt, enhetligt patent, är ett system man har drömt om sedan sjuttiotalet. Många försök att komma överens har gjorts tidigare, men misslyckats. Nu kommer en möjlighet för dig att i en och samma handling, med några undantag, ansöka om patent för hela marknaden inom EU.

Studier visar att 90% av företags värde är immateriella tillgångar (studie på europeiska företag). Enligt en rapport från EUIPO är det mindre än 9% av alla små- och medelstora företag som har registrerade ensamrätter, alltså i form av varumärke, patent och design. De företag som har någon registrerad ensamrätt har 68% högre intäkt per anställd. Immaterialrätten är alltså en nyckel till framgång för företag men den  behöver moderniseras och effektiviseras för att följa utvecklingen. Detta är ett viktigt uppdrag vi har som myndighet.

Äntligen har vi nu lagt den sista stenen vid bygget av det nya patentsystemet med enhetlig verkan inom EU. Grundtanken med patent är att stimulera den tekniska utvecklingen. Genom patent får uppfinnaren en tidsbegränsad ensamrätt i utbyte mot att staten får offentliggöra uppfinningen. Den nya tekniken blir tillgänglig för alla och ger på så sätt möjlighet till att forska och bygga vidare på kunskapen.

I patentvärlden är vi vana vid att avhjälpa hinder. Någon invänder kanske att patent är just ett hinder. Det är det. Genom din ensamrätt hindrar du konkurrenter från att plagiera din produkt, och patentet kan ge dig möjlighet att få tillbaka de investeringar du gjort. Ett hinder för dina konkurrenter att importera, tillverka och sälja produkter och lösningar som står under patentskydd.

Idén om patent bygger på att du som vill skapa innovation och förbättringar också ska kunna få återbäring på dina satsningar. Och satsa igen. Och våga publicera. Patentsystemens syfte är att visa världen nya lösningar.   

När konkurrenter blir tvungna att utveckla egna uppfinningar istället för att plagiera dina får du tid att skaffa dig ett försprång på marknaden. Och i och med det enhetliga patentsystemet kan du nu nå ut till din marknad i fler länder och med större kontroll på kostnaden.

Inom kort kommer du som kund att på ett smidigt sätt kunna söka patent för EU i en och samma ansökan.  Kort och gott - en ansökan, en avgift och en process. Ett enhetligt patentsystem förenklar processen när man vill ha patent i flera länder inom EU och det blir enklare att försvara sina rättigheter i domstol. 

Vad är det då som har dröjt? Jo, det handlar om att komma överens. Varje land bestämmer själv hur det vill ha det. Det viktiga är att vi hittar samarbeten och system över landsgränser och språkbarriärer som gör det lättare att skapa bättre villkor för oss alla. Vikten av samarbeten har sällan synts så tydligt som nu.

Framtiden får utvisa om patentet med enhetlig verkan blir en framgångssaga. Vi på PRV välkomnar ännu en möjlighet för företagen att jobba strategiskt med sina tillgångar!

/Peter Strömbäck

Uppdaterad 2023-02-03