Varför svenskt patent?

Sverige står sig starkt, år efter år och i mätning efter mätning, när världens länder mäts på innovationsförmåga. I år hamnar vi på en bronsplats, något som vi såklart är väldigt glada och stolta över.

The Global Innovation Index (WIPO) undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar rör indikatorerna skapande av appar, export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande.

Att Sverige placerar sig så bra till har flera förklaringar. Trots att Sverige är ett litet land är exporten stor, vilket innebär att Sverige har en stor närvaro på många olika marknader. Sverige har ett gott företagsklimat, tilliten till statliga tjänster är hög medan hinder i form av byråkrati och korruption är låga.

En topplacering är viktigt, inte minst för varumärket Sverige. Det gynnar handel och öppnar för att fler företag vill etablera sig här. Det är ingen slump att man exempelvis väljer att etablera en batterifabrik just i Sverige.

Men Sverige är också ett kunskapsintensivt land. Vi placerar oss på tredje plats i världen när det gäller satsningar per capita på forskning och utveckling. Det i kombination med många högt rankade universitet gör att förutsättningarna för innovation är goda. Det är en styrka som gör att vi kan omsätta innovationerna till nya produkter och tjänster.

Och för att Sverige ska fortsätta stå sig starkt vill vi att fler börjar resan hos oss. Därför har vi dragit igång kampanjen ”Sök svenskt patent”.

Att uppmärksamma att det första steget är viktigast. Utan det blir inget av. Det är också betydelsefullt när du ska förverkliga en bra idé och beslutar dig för att skydda den.

På den resan kan det vara tryggt att vår kundsupport finns ett samtal bort och att du inte ruinerar dig på avgifter längs vägen. Det är också strategiskt avgörande att granskningen håller så hög internationell kvalitet att du kan ta välgrundade beslut för ditt nästa steg. I Sverige eller ut i världen.

Därför hoppas jag att du som läser detta och tror att du sitter på en god idé tar chansen att förvandla idén till något mer. Kanske kan det vara första steget på en spännande resa, där din idé kan bli något så mycket mer.

/Peter Strömbäck