Inlämning av europeisk patentansökan

Vill du göra en europeisk patentansökan, så kallad EP-ansökan, kan du lämna in den direkt till EPO eller via oss på PRV.

Din ansökan kan vara på svenska, men då måste du se till att en översättning till något av EPO:s officiella språk - engelska, tyska eller franska – kommer in till EPO inom 2 månader.

PRV gör endast en första granskning

Tänk på att PRV endast gör en första granskning av de europeiska ansökningarna. När en EPC-ansökan kommer in till oss gör vi följande:

  • Vi kontrollerar om uppfinningen kan vara av intresse för försvaret.
  • Vi ger ansökan en ankomstdag och ett ansökningsnummer.
  • Sedan vidarebefordrar vi din ansökan till EPO.

Till oss kan du lämna in din europeiska ansökan per post, fax, personligen i vår reception eller elektroniskt. Om du faxar in din ansökan måste du samtidigt posta originalhandlingarna.

Elektronisk ansökan till PRV, online filing (extern webbplats)

Ansökningsavgiften betalas direkt till EPO. Om du har frågor om europeiska ansökningar ska du vända dig direkt till EPO.

Läs mer

Elektronisk ansökan till EPO (extern webbplats)

EPO:s online-tjänster (extern webbplats)

How to apply for a European patent, EPO (extern webbplats)