Så handläggs din EP-ansökan

Du kan skicka in din europeiska patentansökan, även kallad EP-ansökan, till PRV.

När vi fått den vidarebefordrar vi din EP-ansökan direkt till EPO. All granskning och prövning av din ansökan sker vid det europeiska patentverket EPO.

Vi hänvisar därför till EPO om du har frågor som rör handläggningen av din EP-ansökan.

www.epo.org (extern webbplats)