Checklista för ansökan

Här är en checklista som listar viktiga punkter du kan tänka på när du vill ansöka om patent.

Fyra viktiga punkter att hålla i minnet när du ska söka patent:

 • Håll uppfinningen hemlig åtminstone tills du har lämnat in ansökan.
 • Undersök om din uppfinning är ny innan du söker patent.
 • Gör din ansökan så tydlig och fullständig som möjligt.
 • Sök vidare inom 12 månader, "prioritetsåret" om du vill ha patent i ytterligare länder.

Gör en snabb genomgång av din ansökan:

 1. Är du ensam uppfinnare eller är ni flera?
 2. Har du tagit reda på vilken liknande teknik som finns, och infört det som teknikens ståndpunkt i den allmänna delen av beskrivningen?
 3. Se till att alla tekniska egenskaper som är utmärkande hos just din uppfinning finns med i beskrivningen.
 4. Kontrollera att alla nödvändiga detaljer är med i patentkraven och att de motsvarar vad som står i beskrivningen.
 5. Har du bestämt dig för vilket språk du vill att ditt patent ska meddelas på?
 6. Fyll i ansökan och underteckna den.
 7. Lämna in ansökan och betala ansökningsavgiften.