Patentmeddelande

Ett patentmeddelande är en kungörelse i Svensk Patenttidning om att vi har beviljat din patentansökan.

Vi meddelar ditt patent när vi har godkänt din patentansökan och du har betalat meddelandeavgiften.

Patentet är meddelat den dag vi kungör beslutet i Svensk Patenttidning. Då publicerar vi även patentskriften, som återger patentets slutliga lydelse, på patenttidningens webbplats. Patentskriften kan hämtas via vår e-tjänst Svensk Patentdatabas som återfinns här på prv.se. Efter beställning från PRV:s kundsupport kan vi också kostnadsfritt skicka dig ett patentbrev, som består av den tryckta patentskriften med ett försättsblad.

Patentet gäller maximalt i 20 år

Din ensamrätt på uppfinningen gäller sedan i 20 år från ansökans ingivningsdag, under förutsättning att du betalar årsavgiften i rätt tid varje år.

Nio månaders invändningstid

När ditt patent har beviljats börjar en invändningstid på nio månader. Under de nio månaderna kan vem som helst utom du själv göra en invändning mot patentet.

Anstånd med patentmeddelande

Om ansökan ännu inte är offentlig när PRV skickar underrättelsen, blir den det då patentet meddelas. Genom att begära anstånd med patentmeddelandet kan du skjuta upp offentliggörandet, men inte längre än till 18 månader från ingivningsdagen eller prioritetsdagen, om du har åberopat prioritet. Du måste begära anståndet senast den dag du betalar meddelandeavgiften.

Läs mer

Betala årsavgiften

Invändning