Svar på tekniskt föreläggande

När du har läst det tekniska föreläggandet avgör du om du vill driva din ansökan vidare.

Om du inte håller med om patentingenjörens slutsatser ska du besvara föreläggandet och motivera varför vi borde bevilja din ansökan.

Så svarar du

När du svarar på ett tekniskt föreläggande bör du:

  • svara skriftligt.
  • bemöta endast de dokument som nämns i föreläggandet (inte de dokument som enbart redovisas i den bifogade svenska sökrapporten)

Du är välkommen att kontakta PRV om du har frågor. Det kan även vara klokt att ta hjälp av någon sakkunnig, exempelvis ett patentombud.

Nya patentkrav

Du kan lämna in nya, preciserade patentkrav som skiljer sig mer från de kända lösningarna. Var i så fall noga med att alla ändringar i din ansökan har fullt stöd i grundhandlingarna, det vill säga i din ursprungliga beskrivning, dina ursprungliga patentkrav och den ursprungliga ritningen.

Tidsfrist

Svarar du inte inom den tid som är angiven i föreläggandet avskriver vi din ansökan, vilket betyder att vi avbryter handläggningen av din ansökan. Behöver du mer tid för att svara, kan du begära anstånd.

Läs mer här om hur anstånd fungerar.

När vi har avskrivit en ansökan kan du begära att den återupptas. Då måste du inom fyra månader från föreläggandets svarsfrist meddela detta till PRV och betala en extra avgift.

Om du besvarar föreläggandet men inte svarar på alla brister vi angivit kan din ansökan komma att avslås.

När vi fått ditt svar

Om vi har fått ditt svar i tid kommer en patentingenjör att titta på din ansökan igen. Vanligtvis kommer du därefter att få ett slutföreläggande eller ett avslagsbeslut. Det kan hända att du får ytterligare ett tekniskt föreläggande som bemöter din argumentation och dina nya krav.

Ett andra föreläggande kan du besvara precis på samma sätt som det första tekniska föreläggandet.

Blanketter - svar på föreläggande, en mall