Protestera eller försvara dig

Det finns möjlighet att protestera mot ett patentskydd. Du kan också behöva försvara ditt patent mot angrepp.

Under patentansökningsförfarandet och fram till och med invändningsförfarandet kan vissa situationer avgöras redan hos oss. Exempel på frågor som kan avgöras hos PRV är till exempel om du som tredje man lämnar in erinran mot sökta patent, eller lämnar in invändningar mot beviljade patent. På motsvarande sätt kan alltså din eventuella patentansökan eller ditt patent bli föremål för erinran eller invändning.

Har invändningsperioden för ett patent löpt ut (9 månader från meddelandedatumet) kan du väcka en ogiltighetstalan mot patentet vid Patent- och marknadsdomstolen. Värt att tänka på är att juridiska processer kan ta tid och vara kostsamma och i vissa fall kan det vara bättre att komma överens på annat sätt, till exempel genom licensavtal eller liknande.

Försäkring och sekretess

Det kan bli dyrt och svårt att hävda sina rättigheter inför domstol, särskilt om motparten har stora ekonomiska resurser. Det finns olika försäkringar för immaterialrättsliga tvister. En försäkring kan hjälpa dig med rättegångskostnader i en patenttvist. Hör dig för hos olika försäkringsbolag, patentombud och innovationsaktörer för att få råd. Tänk på att ett sekretessavtal kan vara bra när du träffar ett försäkringsbolag, eftersom du kanske behöver nämna uppgifter om din uppfinning som inte är offentliga än.

Läs mer

Patentlagen (extern webbplats)

Intrång i immateriella rättigheter