Söktjänster med PRV InterPat

PRV InterPat utför avancerade och skräddarsydda söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad.

Det sker inom den självfinansierade verksamheten PRV InterPat med myndighetens personal och är åtskilt från myndighetsutövningen.

Varför ska du anlita PRV InterPat?

  • Våra ingenjörer och handläggare har djup kunskap
  • Vi är vana att hjälpa kunder över hela världen
  • Vi har expertis inom alla tekniska områden
  • Vi använder avancerade sökverktyg
  • Du får alltid direktkontakt med våra specialister

Här finns de söktjänster som PRV InterPat erbjuder.