Gå till innehållet

Om PRV InterPat

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.

Söktjänster

Kärnan i PRV InterPat är våra söktjänster. Vi förser våra kunder med kvalitativ information och tjänster inom immaterialrätt och levererar underlag för ditt beslutsfattande. Vi är stolta över att ha tillgång till de mest framstående sökverktygen i världen.

Du kan säkert beställa uppdrag och ladda ner rapporter genom att använda vår onlinetjänst PRV InterPat Secure (PIS).

PRV InterPat Secure, PIS

Erfarna patentingenjörer

Vi har spetskompetens inom alla tekniska områden. För att utföra vårt uppdrag har vi 115 handläggande patentingenjörer, informationsspecialister och handläggare inom varumärke och design. Alla patentingenjörer har minst en civilingenjörsexamen och har genomgått PRV:s utbildning till patentingenjör.

Många av oss har internationell yrkeserfarenhet och PRV InterPat erbjuder tjänster på många språk. Bortsett från de skandinaviska språken hanterar alla patentingenjörer engelska, franska och tyska.

Nöjda kunder är avgörande för oss: vi är mycket måna om att uppfylla dina specifika krav och visa upp högkvalitativa resultat. Därför är våra uppdrag ofta baserade på skräddarsydda önskemål från våra kunder.

Framstående sökverktyg

PRV InterPat använder samma framstående och avancerade sökverktyg som det europeiska patentverket EPO och har tillgång till de mest relevanta och omfattande databaserna globalt. Vi använder Questel för patentlandskap och har tillgång till NPL-databaser (Non Patent Literature).

Förståelse för sekretess

Vår långa erfarenhet garanterar fullständig förståelse för vikten av sekretess. Vi är måna om att uppfylla alla nödvändiga krav för att hantera känslig information. Du kan på ett säkert sätt beställa uppdrag och ladda ner rapporter genom att använda vår onlinetjänst PRV InterPat Secure (PIS).
PRV InterPat Secure, PIS

Förutsättningar för verksamheten

PRV InterPats verksamhet utförs på en självfinansierad och icke-vinstdrivande basis. Även om vi använder oss av samma kompetens är vårt engagemang inom söktjänster åtskilt från PRV:s arbete som offentlig myndighet.

PCT-myndighet

PRV är stolt över att vara en PCT-myndighet: i nästan fyrtio år har vi fått förtroendet att granska PCT-ansökningar och ge preliminära utlåtanden om patenterbarhet.