SIS – Supplementary International Search

Vill du göra en extra granskning av din PCT-ansökan så kan du begära en Supplementary International Search - SIS.

Om du har lämnat in en PCT-ansökan hos en annan granskningsmyndighet (ISA – International Searching Authority) än PRV så kan du begära en Supplementary International Search hos PRV. Fördelen med att lämna in en Supplementary International Search är att man får en ytterligare djupare granskning och att SIS-granskningen görs oftast vid ett senare tillfälle än granskningen i PCT. Härmed minskas risken att hitta nya mothåll i den nationella fasen eftersom fler databaser har blivit uppdaterade under tiden.  Den ökande mängden av känd teknik på olika språk och inom olika tekniska områden innebär att den myndighet som utför den ordinarier granskningen enligt PCT (ISA) inte alltid är i stånd att upptäcka all relevant känd teknik.

Ansökan och avgiften för en Supplementary International Search görs till Internationella Byrån (IB) hos WIPO i Genève med hänvisning till PRV. Vi tar emot ansökningar på svenska, danska, norska, finska och engelska. 

  • Ansökan till IB måste göras inom 19 månader från prioritetsdagen/internationella ingivningsdagen. Här hittar ni ansökningsblanketterna

    PCT - Supplementary Search Request (pdf 86 kB)

  • Granskningsavgiften ska betalas till IB inom 1 månad från det att ansökan om SIS har skickats.  
  • Den kompletterande granskningen påbörjas efter 22 månader från prioritetsdagen eller när ansökan har kompletterats med en granskningsrapport (ISR), vilket som inträffar först.

 Granskningen görs i PCT minimi dokumentation och då vi har kunskaper i de nordiska språken så sker även granskning i nordiskt material.

Kostnaden för en Supplementary International Search är densamma som en vanlig granskningsavgift i PCT. 

Supplementary International Search, aktuell avgift

Leveranstiden för en Supplementary International Search är ca 2 månader.

Beställ med PRV InterPat Secure (öppnas i nytt fönster)

Produktblad

SIS (pdf 79 kB)