Förhandsgranskning av varumärken

Skaffa bättre odds vid en marknadsintroduktion och gör en förhandsgranskning. 

Vi tar reda på om någon annan redan har ansökt om eller registrerat ett identiskt eller liknande kännetecken/varumärke. Vi kollar även om du riskerar att göra intrång i någon annans registrerade rättighet innan du lanserar ditt varumärke på marknaden. Dessutom gör vi en analys av om ditt varumärke är så särskiljande/unikt att du kan få ensamrätt till det. Du kan få våra förhandsgranskningar inom 7 arbetsdagar eller 48 timmar (express).

Undvik fallgropar

Innan du lanserar ett nytt varumärke på marknaden är det viktig att göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon annans befintliga rättighet.

Våra förhandsgranskningar

Med hjälp av vår förhandsgranskning får du snabbt ett svar på om någon annan redan har ett identiskt eller liknande kännetecken eller om det finns andra fallgropar. Vi månar om att granskningen ska passa ditt behov. Tillsammans med dig ringar vi därför in de produkt- och/eller tjänsteområden som är relevanta för sökningen.

Granskningen omfattar:

  • Alla nationella ansökningar och registreringar i det svenska varumärkesregistret.
  • Alla internationella ansökningar och registreringar som avser den svenska marknaden.
  • Alla EU-varumärken, dvs. märken som har ansökts eller registrerats som varumärke och som gäller inom hela EU.
  • Svenskt näringslivsregister (omfattar information ur bl.a. aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistren, filialregistret, bank- och försäkringsregistren och registret över europeiska ekonomiska intresseföreningar.)
  • För- och efternamnsregistret, trossamfund och registrerade tidningstitlar.
  • Kommunala vapen, officiella beteckningar och heraldiska märken.
  • En bedömning av om man kan få ensamrätt till märket.
  • Vi gör även övergripande analyser av sökträffar på internet för att se om det finns några omständigheter som kan vara av betydelse.

Våra rapporter

Resultatet presenteras i en rapport där du får besked om vilka kännetecken som liknar ditt märke eller om vi har hittat några andra hinder för registrering. När du har läst din rapport så är du välkommen att kontakta oss för att ställa följdfrågor med utgångspunkt från rapportens innehåll.

Göra en beställning

Du beställer tjänsten genom vår e-tjänst PRV Information Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt. 

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure, PIS (öppnas i nytt fönster)

Hur lång tid tar det?

Inom sju arbetsdagar får du en rapport. Har du bråttom kan du mot tilläggsavgift beställa ett expressuppdrag med leverans inom 48 timmar (vardagar).

Leverans med garanti

Vi rekommenderar dig att använda vår webbtjänst PRV Information Secure för en säker hantering av uppdragsunderlag och rapporter. Leverans kan också ske efter överenskommelse via fax, post eller e-post. Alla våra åtaganden görs under sekretess. Om vi inte kan hålla våra leveranstider levereras uppdraget utan kostnad. Vi förbehåller oss rätten att avböja en expressbegäran.

Vad kostar det?

Våra förhandsgranskningar kostar 3 000 kronor för leverans inom sju dagar. Om träffbilden blir fler än 5000 träffar lämnar vi offert genom kontakt med er innan vidare granskning sker. För leverans inom 48 timmar tillkommer 4 000 kronor. Samtliga priser är angivna utan moms.

Sekretess

Varje beställning av uppdrag hos PRV konsulttjänster är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet alltid är komplett.