Illustration med berg, moln och rovfågel i lila dimma.
Bild: Above the mist av Louise Meijer.

Immaterialrätt för spelutvecklare

Här har vi samlat information och råd om immaterialrätt för spelutvecklare. Varför behöver du ha koll på patent, varumärke, design och upphovsrätt?

Namn på spel och studio

Ett väl genomtänkt namn är alltid en god investering. Tänk på att studionamnet ska fungera bra ihop med både dina nuvarande och framtida spel. Välj därför inte samma namn på din studio som på ditt spel om du i framtiden vill släppa fler spel. Många spel blir mer kända än studions namn. Kontrollera att du inte lägger dig nära eller inkräktar på andras varumärke när du väljer namn.

Namnstrategi

Tydligheten hos konkreta namn kan göra det enkelt att motsvara spelarens förväntningar. De är lätta att minnas. De talar direkt till givna målgrupper.
Påhittade och associativa namn är rymliga och bra om spelet utvecklas och byter karaktär. De kan uppfattas som mer spännande än tydliga och konkreta namn och sätter därmed spelföretaget på kartan. Påhittade och associativa namn går ofta att varumärkesregistrera och det finns goda chanser att hitta en ledig domän.

Domännamn och varumärke

Skaffa ett domännamn för ditt spel och din studio tidigt eftersom det troligen blir din viktigaste yta för kunskapsspridning och marknadsföring. Domännamnet bör fungera internationellt, på många olika språk och vara lätt att komma ihåg. Antagligen vill du ha samma namn på din domän som på ditt varumärke och i sociala kanaler. 

 • Undersök först att varumärkesnamnet går att registrera.
 • Registrera sen varumärkesnamnet samtidigt som domännamnet.
 • Registrera och säkra ditt val av namn i sociala medier.

Registrera ditt varumärke

Registrera varumärket på dina marknader innan du börjar bygga ditt varumärke. Dina användare är med och bygger ditt varumärke och får det att växa. För att skapa och skydda detta värde ska du tidigt registrera ditt varumärke. Då har du ett bevis på att du äger ensamrätten till varumärket.

Läs mer om att registrera varumärke

Företagshemligheter, sekretess och samarbeten

I ett spelföretag är det vanligt med företagshemligheter. Det kan handla om design, storytelling, spellogik, teknik eller kunddatabaser och affärsavtal med samarbetspartners. Begränsa kretsen som känner till företagshemligheterna.

Du bör noga tänka på både vad du berättar och överväga att bara visa mindre delar av spelidén och grafiken. Oavsett behöver du ett sekretessavtal, eller NDA (Non-disclosure agreement), när du berättar om din spelidé innan den har nått marknaden. Det kan handla om samtal med framtida medarbetare, konsulter, förläggare och investerare.

Investerare och förläggare letar främst efter duktiga talanger.

Det är bra att veta att investerare och andra i liknande roller inte gärna skriver på sekretessavtal tidigt i en process eftersom det kan riskera deras framtida investeringar.

Det är dessutom känt att idéer ganska sällan är helt unika. Det är själva konkreta utförandet som har särprägel och är unikt. Se därför till att vara försiktig med att visa din grafik och dina karaktärer utan att ha ett sekretessavtal.

Exempel på innehåll i ett sekretessavtal

Feedback från användare

Fördelen med att ta hjälp från användare och spelcommunities är att du får snabb feedback och gratis marknadsföring. Se bara till att ha skyddat dina varumärke och domännamn innan dess, så att det är du och ingen annan som får njuta av framgångarna.

Skydda spelkaraktärer med designskydd

Att designskydda ditt spels viktigaste karaktärer och symboler kan vara en bra investering. Med det som bevis kan du hävda rätten till dessa vid en eventuell tvist om intrång eller plagiat som rör utseendet och utformningen av ditt spel, karaktärer eller andra designelement. Du kan också designskydda ditt spels logotyp.

Läs mer om att registrera design

Förläggarna har en särskild roll

Förläggarna är viktiga i spelbranschen. De både ger ut och marknadsför spel och investerar i projekt och spelutvecklare. Här kan du läsa vad som är viktigt att tänka på, när du ingår samarbete. Upphovsrättsfrågorna är särskilt viktiga att tänka på.

Förläggarnas roll för spelutveckling 

Juridisk hjälp för spelutveckling 

Upphovsrätt i spelproduktion

Som skapare av ett spel blir du automatiskt upphovsrättsinnehavare. Eftersom upphovsrättsskyddet uppstår automatiskt i Sverige kan du inte registrera det. Ett spel innehåller ofta flera olika delar som kan vara skyddade av upphovsrätten:

 • Programkod skyddas som ett litterärt verk. Som programkod menas en serie instruktioner som får en dator att arbeta på ett visst sätt och täcker både källkoden och objektkoden. Det spelar ingen roll vilket medium programkoden lagras på.
 • Förberedande designmaterial, som till exempel en storyboard.
  Annan dokumentation som uppstår inför och under skapandet av spelet.
 • Bilder och figurer kan ha skydd som konstnärliga verk.
 • Musik som ingår i dataspelet kan ha skydd som musikaliska verk.
 • Filmsekvenser som ingår i spelet kan ha skydd som filmverk.
 • Databaser som ingår i spelet kan omfattas av upphovsrättens databasskydd.

Vem innehar upphovsrätten?

Upphovsrätten tillfaller den som har skapat verkets programkod, bild eller musik. Om ni är flera som har varit inblandade i skapandet delar ni på upphovsrätten till verket. Det finns undantag vid anställningsförhållanden. Tänk på att det finns specialbestämmelser kring avtal gällande upphovsrätt. Det är ofta ett komplicerat område, där man bör ta juridisk hjälp.

Läs mer om upphovsrätten och hur den fungerar

Juridisk hjälp för spelutveckling

Patent för dataspel

Det går inte att i Sverige ta patent på det som bara är programkod. Däremot kanske det finns tekniska funktioner i ditt spel som du kan ta patent på.

Läs mer om att ansöka om patent

Gör en immaterialrättsstrategi

Att ha en genomtänkt immaterialrättsstrategi är särskilt viktigt i innovativa spelbolag där företagets hela värde ofta består av idéer som kommer ur kreativitet och innovation. Här är exempel på de viktigaste tillgångarna som bör ingå i en immaterialrättsstrategi:
Alla ingångna avtal i företaget, varumärkesnamn, logotyp och domännamn för spelprodukt och studio, design som förekommer i spelprodukter, spelkoncept, manus och storyboard, skisser på karaktärer, film och musik, upphovsrätter, egenutvecklad teknik och företagshemligheter.

Läs mer om strategi för immateriella tillgångar

Uppköp

Om någon vill köpa upp ditt företag är det viktigt att du har identifierat och inventerat alla immateriella tillgångar för att kunna beräkna värdet. En immaterialrättsstrategi höjer företagets ekonomiska värde vid en eventuell försäljning.

Juridisk hjälp för spelutveckling

Immaterialrätt för spelutvecklare har skapats i samarbete med Dataspelsbranschen och dess medlemmar.

Dataspelsbranschen (extern webbplats)

Uppdaterad 2024-01-07