Förläggarnas roll för spelutveckling

Förläggarna har en viktig roll i spelbranschen. De ger ut och marknadsför spel och investerar i projekt och spelutvecklare.

En förläggare, publisher, kan hjälpa dig med allt från rådgivning och styrning av spelutvecklingsprocessen, finansiering och distribution till marknadsföring av spelet i olika kanaler.

För att sprida spelet köper förläggare reklam och kontaktar media.

I takt med den ökande möjligheten att sprida spel digitalt kommer nya sorters förläggare fram. De hjälper dig att nå ut direkt till spelare via communities, bloggar, YouTube och andra sociala medier. Dessa förläggare är oftast inriktade på spel i en lägre priskategori.

Vad kan en förläggare hjälpa till med?

 • Finansiering av spelproduktionen.
 • Marknadsföring.
 • Kompetens och know-how.
 • Produktutveckling.
 • Att stötta en produktplan.

Vad brukar en förläggare kräva?

 • Att all upphovsrätt till spelet ska överföras till förläggaren.
 • Optioner på att kunna finansiera och förlägga uppföljningsspel (sequels) om spelutvecklaren får behålla upphovsrätten till spelet. 
 • Kreativ kontroll och bestämmanderätt över spelets utformning, åldersklassificering, produktionsplan, godkännande av delleveranser och marknadsföring.
 • Alla intäkter från spelet till dess att ditt företag har tjänat in spelutvecklings- och marknadsföringskostnaderna (efter det fördelas intäkterna efter ett individuellt royaltysystem).

När du kontaktar en förläggare, välj en som:

 • är specialiserad på den sorts spel du utvecklar. Ofta är förläggare särskilt inriktade på antingen mobilspel, PC-spel eller konsolspel och har djup kunskap inom sin nisch.
 • har kunskap om rätt marknadsplats, som till exempel App Store, Google Play eller Steam.
 • har bäst kunskap om den geografiska marknad som passar ditt spel.
 • har gott rykte i branschen (kontakta andra spelutvecklare som förläggaren har jobbat med tidigare för rekommendationer).

Att tänka på

 • Läs hela avtalet.
 • Vad är du villig att avstå för att få finansiering för ditt spel? (Upphovsrätt, kreativ kontroll, intäktsfördelning?)
 • Kontakta en sakkunnig, oberoende jurist och diskutera avtalet du ska underteckna.
 • Alla avtal går att förhandla, mer eller mindre. Våga ifrågasätta och föreslå ändringar.
 • Skriv aldrig på något du inte helt förstår.