Internationell marknad

I spelbranschen befinner du dig omedelbart på en internationell arena med de digitala spelplattformarna. Hur ska du tänka då?

Fundera på vilka länder eller områden som kommer att bli dina huvudsakliga marknader. Där behöver du ha kontroll över dina affärskritiska tillgångar, till exempel genom att hävda eller registrera immaterialrättigheter. Du kan också behöva skaffa licenser till andras immateriella tillgångar.

Tips till dig som går ut på en internationell marknad

  • Det finns flera internationella konventioner som gör att immaterialrätten i många länder liknar varandra – till exempel inom EU.
  • Även om immaterialrätten alltså till stor del är harmoniserad internationellt så ser inte lagarna exakt likadana ut i olika länder. Ta hjälp av en jurist med lokal förankring eller en jurist som på annat sätt har kunskaper om det specifika landets lagar.
  • Gör en avvägning mellan kostnad och nytta när det gäller att registrera och förvalta immaterialrättigheter internationellt. Se registrering av immaterialrättigheter som en investering och registrera bara i de länder där du kan förvänta dig att registreringen ger avkastning på investeringen.
  • Sök i varumärkesdatabaser så att du undviker att använda varumärken som ägs av andra.
  • Registrera dina varumärken så att du kan styra vem som får använda dem.

USA

För många spelutvecklare är USA en given marknad. När du ska registrera eller hävda dina immaterialrättigheter där är det bra att anlita en jurist med god kunskap om amerikansk lagstiftning eftersom deras lagar i flera avseenden skiljer sig från de lagar vi har i Sverige och i Europa.

Saker som är annorlunda i USA jämfört med Sverige

  • I USA kan du registrera upphovsrätt, copyright. Det gör du framför allt för att kunna bevisa att det är du som är upphovsperson till ditt verk. I Sverige däremot uppstår upphovsrätten automatiskt och går därför inte att registrera. På den svenska marknaden är det därför bra att på andra sätt dokumentera och journalföra din kreativa process för att kunna hävda upphovsrätt till det du skapar.
  • I USA måste du redan ha haft din produkt ute på marknaden för att kunna varumärkesregistrera den. I Sverige går det bra att registrera ett varumärke innan du börjar använda det.
  • Lagstiftning och praxis gällande mjukvarupatent skiljer sig mellan USA och Sverige/Europa. Ta juridisk hjälp eftersom området är komplext.