En flygande älva
Bild: Artgrid

Uppköp

Om någon vill köpa ditt företag är det viktigt att du har identifierat och inventerat alla immateriella tillgångar för att kunna beräkna värdet på företaget.

Immateriella tillgångar kan ofta stå för så mycket som 80% av företagets samlade värdeVid ett uppköp gäller det därför att du kan visa att du har ordning på de immateriella tillgångarna, till exempel avtalen.

Ett annat sätt är att visa att du som företagare är medveten om både dina registrerade och oregistrerade rättigheter samt kan påvisa värdet hos dem.

  • Registrerade rättigheter kan vara varumärkesnamn, domännamn, designskydd och patent.
  • Oregistrerade rättigheter kan vara inarbetade varumärken eller upphovsrätter.

Du bör också kunna peka på företagshemligheter och vad du har gjort för att skydda dem. Det är en stor fördel om du som säljer har tagit fram en tydlig strategi för ditt sätt att ta hand om och utveckla dina immateriella tillgångar.

Sammantaget höjer de immateriella tillgångarna företagets ekonomiska värde vid en eventuell försäljning.

Tänk på att

  • Inventera företagets immateriella tillgångar.
  • Ta fram en strategi för hur företaget tar hand om sina immateriella tillgångar.