En massa mynt i högar
BIld: Artgrid, Ivan Kmeel

Crowdfunding

Crowdfunding går ut på att du i förväg söker pengar för en idé eller ett projekt från intressenter och blivande användare.

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, har blivit allt vanligare som investeringsform. Det bygger på att en företagare presenterar en affärsidé och söker ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag, oftast via internet. Det kan vara ett bra sätt att pröva efterfrågan för en idé eller ett projekt.

I många fall används metoden samtidigt som ett företag tar in externt kapital i form av investeringar i företaget eller en förläggare investerar i projektet. Tänk då på att det är viktigt att du gör ägarskapet tydligt för företaget, projekten och spelen.

Crowdfunding kan också vara ett sätt att marknadsföra ditt spel. En användare som bidrar med kapital kan se det som en förhandsbokning av spelet: den som bidrar äger inget, men får spelet tidigt när eller om det släpps.

Om du tänker söka patent för en ny teknisk lösning i spelet så behöver du vara försiktig så att du inte i samband med crowdfunding avslöjar uppfinningen innan du lämnat in patentansökan och därmed förstör nyhetsvärdet och därför inte kan få patent. Tänk också på att du bör registrera ditt varumärke och din design innan du gör ditt spel offentligt via crowdfunding för att säkra ensamrätten till dessa immateriella tillgångar. Var tydlig med vilka immateriella rättigheter du har ansökt om innan du börjar arbeta med crowdfunding.

Tänk på att

 • Göra en affärsplan och en budget.
 • Sätta upp ett tydligt finansieringsmål.
 • Lägga tid på att göra en bra presentation, men avslöja ingenting i presentationen som du inte först säkrat rättigheterna till.
 • Välja en tidpunkt när projektet känns moget.
 • Sprida information om ditt projekt, men avslöja ingenting i informationen som du inte först säkrat rättigheterna till.
 • Hålla kontakten med dina finansiärer.
 • Resonera om riskerna med en mindre lyckad crowdfunding-kampanj.
 • Ta reda på momsen för crowdfundade produkter hos Skatteverket.
 • Läsa på om distans- och hemförsäljningslagen, som är den som gäller.

Läs mer

Verksamt.se ger ett heltäckande stöd för företagande (extern webbplats)

Exempel på crowdfunding-tjänster

 • Kickstarter
 • Fundedbyme
 • Pepins
 • Indiegogo
 • Crowdcube