Juridisk hjälp för spelutveckling

För att förvalta och utveckla värdet av ditt företags immateriella tillgångar behöver du ibland ta hjälp av en sakkunnig jurist.

God kunskap om immateriella tillgångar ger dig en bra grund att stå på i samtal om ditt företag med en sakkunnig jurist. Du kommer snabbt fram till viktiga frågeställningar och konsultationen blir mer kvalitativ och effektiv.

Spelbranschens juridik bottnar i den amerikanska nöjesindustrin och avtalen liknar de i filmvärlden, ofta med både komplext och omfattande innehåll. Kontraktsspråket är engelska.

När du samarbetar med större aktörer kan det vara bra att rådgöra om avtal och uppgörelser med en oberoende sakkunnig jurist och inte förlita dig på samarbetspartnerns juridiska kompetens.

Någon gång i ett företags utveckling blir frågan om intrång, tvister och juridiska processer aktuell. För att förebygga sådana situationer och hantera dem bra när de uppstår behöver du som företagare rådgivning och stöd av sakkunnig jurist.

Juridik i andra länder

Det kan finnas stora skillnader inom immaterialrätt i olika länder: avtalsrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt (designskydd).

Dessutom finns det även skillnader mellan delstater i vissa länder.

Affärsavtalens giltighet och juridiska frågor är därför beroende av vilka marknader du agerar på. De flesta spelföretag i Sverige har hela världen som marknadsplats och säljer ofta spel på den amerikanska, europeiska, kinesiska och australienska marknaden. Men efterfrågan på spel ökar även på nya marknader som den arabiska och ryska.

Oavsett var dina kunder och samarbeten är bör du ha tillgång till en sakkunnig jurist som kan spelbranschen och juridiken i det land där du agerar.

Tips till dig som går ut på en internationell marknad

  • Det går inte att förutsätta att lagarna ser likadana ut i alla länder. Ta hjälp av en jurist med lokal förankring eller en som på annat sätt har kunskaper om det specifika landets lagar.
  • Även om du inte kan förutsätta att lagarna ser likadana ut finns flera internationella konventioner som gör att de i många länder ändå liknar varandra – till exempel inom EU.
  • Gör en avvägning. Vilka länder är rimliga att ha skydd i? Det kan vara både dyrt och tidskrävande att söka skydd i alla.
  • Kontrollera varumärkesdatabaser. Registrera inte ditt varumärke bara för att få ett eget skydd utan också för att undvika att inkräkta på någon annans rättigheter.

USA

För många spelutvecklare är USA en given marknad. När du ska skydda dina tillgångar där är det bra att anlita en jurist med god kunskap om amerikansk lagstiftning eftersom deras lagar ser annorlunda ut än i Sverige.

Saker som är annorlunda i USA jämfört med Sverige

  • I USA kan du registrera upphovsrätt, copyright. Det gör du framförallt för att kunna bevisa att det är du som är upphovsperson till ditt verk. I Sverige uppstår upphovsrätten automatiskt och går därför inte att registrera.
  • I USA måste du redan ha haft din produkt ute på marknaden för att kunna varumärkesregistrera den. I Sverige går det bra att registrera ett varumärke innan du börjar använda det.
  • Det är möjligt att söka rena mjukvarupatent, det vill säga patent på datorprogram och annan mjukvara, i USA. Det är än så länge inte tillåtet i Sverige och Europa.
Uppdaterad 2023-02-08