Drömmigt blått landskap med blåa fjärilar
Bild: Pxhere

Företagshemligheter

Företagshemligheter står för betydande immateriella värden i spelbranschen. Bevara dina hemligheter väl!

I ett spelföretag är det vanligt med företagshemligheter, ofta i ett tidigt skede innan spelet har hunnit ut på marknaden. Det kan handla om design, storytelling, spellogik, teknik eller kunddatabaser och affärsavtal med samarbetspartners.

Därför är det bra att fundera över vad du har i företaget som är unikt och kan betraktas som värdefulla företagshemligheter. Det är viktigt att du begränsar kretsen människor som känner till dem.

Observera att det finns en lag om företagshemligheter. Den innehåller bland annat bestämmelser om skadestånd och straff vid angrepp på företagshemligheter.

I vissa fall kan du teckna ett sekretessavtal, NDA (Non-disclosure agreement), för att säkra att det du berättar inte sprids utanför en liten krets medarbetare och samarbetspartners. Alla vill inte skriva på sekretessavtal. Då bör du vara försiktig och endast avslöja valda delar av din idé.

Tänk på att

  • Identifiera dina företagshemligheter.
  • Hålla dina hemligheter hemliga.
  • Använda sekretessavtal (NDA) vid behov.
  • Begränsa kretsen människor som känner till dina företagshemligheter.
  • Förvara och förvalta företagshemligheterna på ett sätt så att obehöriga inte får tillgång till dem.