Krigarkvinna  med svärd på ett berg
Bild: Pxhere

Företagsmodell

Välj en företagsmodell som säkrar ditt varumärke och dina spelprodukter, samarbeten och medarbetares anställningar för framtiden.

Företagsmodellen är en immateriell tillgång i verksamheten.

I stora företag inom spelbranschen är det vanligt att skapa ett företag för varje spel som studion utvecklar och ett annat företag som anställer personal och tar hand om konsulter.

En sådan företagsmodell skyddar dig från riskerna att bli indragen i konflikter med konkurrenter, partners och förläggare.

Ett enskilt företag kan till exempel ha ingått avtal med olika förläggare för olika spel. Om företaget blir indraget i en konflikt kring ett av dessa spel äventyras även de andra spelen och företagets anställda. Långvariga processer i domstol är kostsamma och arbetskrävande och ibland kan det vara dödsstöten för ett företag.

Syftet med en delad företagsmodell är alltså att minimera risker och säkra studions hela arbete, medarbetarnas anställning och de övriga spelprodukterna.

Tänk på att

  • Undersöka spelbranschen och låt dig inspireras av hur andra aktörer i din storlek gör.
  • Ta ett aktivt beslut kring hur du bygger din företagsmodell. Väg för- och nackdelar mot varandra.