En tågräls omgiven av grönt gräs och ett slott i horisonten
BIld: Pxhere

Ta fram en strategi för dina immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar kan du inte ta på. Ändå är de högst påtagliga och kan generera höga värden. Din affär och framgång hänger på att du hanterar dem strategiskt!

Om de hanteras strategiskt skapar immateriella tillgångar värde åt innovationer. De immateriella tillgångarna står ofta för mer än 80% av ett företags värde, inte minst i kreativa och digitala branscher som spelbranschen.

Identifiera vilka immateriella tillgångar som finns i företaget. Fundera sedan på hur du utvecklar och hanterar dem så att de genererar bästa möjliga affär och värde. 

Varför göra en strategi för immateriella tillgångar?

Eftersom en stor majoritet av ditt företags tillgångar är immateriella är det affärskritiskt att ha en strategi för dem. I strategiarbetet identifierar, sorterar och prioriterar du företagets immateriella tillgångar samt tar fram en plan för hur du lämpligast tar kontroll över tillgångarna och skapar affär.

Strategin kan användas till att:

 • Utveckla din affärsmodell
 • Möjliggöra goda och tydliga samarbeten
 • Göra företaget mer attraktivt för investerare
 • Marknadsföra din verksamhet mot konsumenter och användare
 • Ligga före konkurrenterna genom att ha kontroll över affärskritiska tillgångar.
 • Skynda på företagets utveckling genom att nya möjligheter identifieras

Att ha en strategi för sina immateriella tillgångar är särskilt viktigt i innovativa spelbolag där företagets hela värde ofta består av idéer som kommer ur kreativitet och innovation.

Många viktiga tillgångar

Exempel på viktiga immateriella tillgångar i ett spelutvecklingsbolag är mjukvara, grafisk design, utvecklingsmetoder, kännetecken för företaget och dess produkter, brandringstrategier, avtal, affärsmodeller, och tekniska lösningar (ofta datorimplementerade).

Många av tillgångarna kan man säkra kontrollen över genom immaterialrätt. Upphovsrätt täcker konstnärliga verk såväl som datorprogram och är därför central för spelbranschen. Företagets registrerade rättigheter (patent, registrerade varumärken, registrerade designskydd) är i sig att betrakta som tillgångar som bör hanteras affärsstrategiskt.

Vissa tillgångar kan vara lämpliga att hantera som företagshemligheter, antingen för att de inte kan registreras immaterialrättsligt eller för att publiceringen som kommer med immaterialrättslig registrering inte är önskvärd.

Hur man väljer att hantera tillgångarna ska alltid vara ett resultat av ett affärsstrategiskt övervägande.

Här är exempel på tillgångar som kan ingå i en immaterialrättsstrategi:

 • Alla ingångna avtal i företaget. Både de affärsmässiga avtalen och de avtal som reglerar samarbeten och andra juridiska överenskommelser.
 • Varumärkesnamn, logotyp och domännamn för spelprodukt eller annan tjänst
 • Varumärkesnamn, logotyp och domännamn för företagets studio
 • Design som förekommer i spelprodukter, till exempel karaktärers utseende
 • Registrerade designskydd
 • Spelkoncept, väl dokumenterade
 • Manus och storyboard, skisser
 • Mjukvara och egenutvecklad teknik såväl som andra aktörers teknik man behöver ha tillgång till
 • Film och musik och andra upphovsrättsskyddade alster
 • Patent
 • Företagshemligheter

Tänk på att

 • Identifiera företagets alla immateriella tillgångar.
 • Prioritera bland tillgångarna.
 • Ta kontroll över de olika tillgångarna med hjälp av lämpliga verktyg som immaterialrätt och företagshemlighet.
 • Se till att ta hand om och utveckla dina immateriella tillgångar löpande.
 • Kommunicera dina immateriella tillgångar, internt och externt, när det behövs i affärssammanhang, till exempel i finansiering och konkurrens.
 • Sist men inte minst, använd och dra nytta av dina immateriella tillgångar.