Europeiskt patent (EP)

Med en europeisk patentansökan kan du söka patent i drygt 30 europeiska länder.

En ansökan för 30 länder

Du kan söka patent via det europeiska patentverket EPO. Det är möjligt genom den europeiska överenskommelsen European Patent Convention, EPC, som gäller i drygt 30 europeiska länder.

Att lämna in en europeisk ansökan är bra om:

  • Din marknad finns i Europa
  • Du vill nå ett flertal länder genom en enda ansökan

Det europeiska patentverket, EPO, granskar och prövar din patentansökan och meddelar sedan ett centralt beslut som erkänns av samtliga länder inom EPC. Det räcker alltså med en enda patentansökan. Om EPO beviljar din ansökan måste du sedan validera patentet i respektive land där du vill att patentet ska gälla. Validering betyder att du lämnar in en översättning av patentet och betalar eventuella avgifter till de länder där du önskar skydd. Patentet offentliggörs sedan i varje land där din validering har godkänts.

Om du har frågor om europeiska ansökningar ska du vända dig direkt till EPO som har kontor i Berlin, Haag och München.