Svenskt immaterialrättsligt forskarnätverk

I september 2022 stod PRV värd för en immaterialrättslig forskarträff. Ett 20-tal svenska forskare inom immaterialrätt i Sverige utbytte erfarenheter, berättade om sin forsknings- och undervisningsverksamhet och diskuterade ämnen som immaterialrättens ställning inom akademin och möjliga framtida samarbeten och nätverkande.

Initiativtagare var Frantzeska Papadopoulou, professor i civilrätt och ämnesföreståndare immaterialrätt, juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och Christina Wainikka, docent i civilrätt och policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv.

– Sverige behöver och har goda förutsättningar för immaterialrättslig forskning av hög kvalitet. Landets höga digital mognad och immaterialrättsforskarnas samlade kraft ger oss goda möjligheter att närma oss de stora frågor som digitalisering och hållbar utveckling ställer, säger Christin Wendel, träffens arrangör samt PRV:s målgruppsansvariga för frågor som rör universitet och högskolor.

– Träffens syfte var att samla Sveriges akademiska immaterialrättsforskare, för att vi ska lära känna varandra och våra forskningsintressen. Tillsammans kan vi hitta konkreta sätt att samverka för att vara aktuella för större forskningsprojekt, få finansiering och bättre nå ut med immaterialrättsforskningen, säger Frantzeska Papadopoulou.

Under förmiddagen höll sex profilerade forskare varsin presentation från sina respektive horisonter. En röd tråd i presentationerna var tvärvetenskaplig forskning och forskning i samverkan. Det ligger i immaterialrättens natur att vara en röd tråd genom alla forskningsfält – teknik, medicin, företags- och nationalekonomi, juridik (förstås) och inte minst den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Därför finns och behövs immaterialrättsforskningen ”överallt” men paradoxalt nog är immaterialrätten som fristående forskningsfält inte så stor och dessutom utspridd över landet. Behovet av samling och nätverkande är därför stort!

På eftermiddagen workshoppade forskarna om strategier för forskningsfinansiering och spånade på möjliga gemensamma projekt framöver.

Vid dagens slut var alla rörande överens om att träffen var mycket givande och att nätverket ska ses regelbundet, och gärna utökas till fler forskarkollegor.

Är du intresserad av att veta mer om träffen, vara en del av nätverket eller veta mer om PRV:s samverkan med svenska universitet och högskolor, kontakta Christin Wendel.