Digitala utbildningar för studenter

PRV erbjuder digitala utbildningsmoduler inom immateriella tillgångar och immaterialrätt.

Genomlysningen - få upp ögonen för dina immateriella tillgångar

Genomlysningen är ett test som främst är avsett för företag, men det är intressant för alla idé- och kunskapsburna verksamheter. Det kan handla om ditt examensarbete eller andra samverkansprojekt med näringslivet.

Testet ger en bra introduktion till vad immateriella tillgångar är och hjälper dig att förstå vilka tillgångar just du har. Att du blir medveten är en förutsättning för att du ska kunna vårda det du har. Om du hanterar dina tillgångar rätt kan de bli värdefulla för dig, de du samarbetar med och kanske hela samhället.

Gör testet Genomlysningen

Digital utbildning i standardisering, ackreditering och immaterialrätt - ELISA

Utbildningen, som riktar sig direkt till studenter, ger dig en övergripande förståelse för standardisering, ackreditering och immaterialrätt, hur dessa områden hänger ihop med varandra samt hur de påverkar forskning, utvecklande och företagande.

Kunskap inom standardisering, ackreditering och immaterialrätt är viktig för entreprenörer och efterfrågas också av potentiella arbetsgivare.

Utbildningen är digital och under två timmar får du ta del av undervisningsfilmer, kunskapsfrågor och avslutande prov. Vid godkänt prov får du ett diplom. 

Mer information om utbildningen (extern webbplats)

PRV-skolan online

I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten. PRV-skolan innebär två till tre timmars självstudier. Du som är student får en snabb introduktion till ämnet.

PRV-skolan online