Upphovsrätt på AI-bilder

Idag finns en rad verktyg för att framställa bild, text och ljud med hjälp av artificiell intelligens, AI.

För att man ska kunna få upphovsrätt krävs att den som skapat verket är människa, och har kunnat göra fria kreativa val. Därför har ingen upphovsrätt på en bild helt framställd med ett AI-verktyg där du bett datorn skapa en bild utifrån en textinstruktion. Användarrätten kan dock vara skyddad genom användarvillkor som du godkänt när du skapade ett konto i verktyget.

Hör PRV:s expert på upphovsrätt berätta mer om upphovsrätt och AI i filmklippet ovan.

Upphovsrätt skyddar många olika former av skapande:

  • texter
  • datorprogram
  • musik
  • teater
  • film
  • fotografier
  • bildkonst
  • byggnadskonst
  • brukskonst (formgivna vardagsföremål)
  • verk som kommit till uttryck på andra sätt

Dessutom finns ett antal närstående rättigheter, som till exempel rättigheter som rör artister, musik-, TV- och filmbolag, fotografer och databasproducenter.

Uppdaterad 2024-03-25