Upphovsrättsaktörer

Detta är ett urval av aktörer som arbetar för upphovsrätten.

ALIS

ALIS är en upphovsrättsorganisation som företräder litterära upphovspersoner. ALIS har som mål att öka respekten för samt stärka medvetenheten om upphovsrätten. Vår uppgift är att träffa avtal och administrera hanteringen av ersättning för vidareanvändning av litterära upphovspersoners verk.

ALIS (extern webbplats)

Bonus Copyright Access

Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening utan vinstintresse som består av 15 rättighetshavande bransch- och intresseorganisationer inom text-, bild-, press- och notområdet.

Bonus Copyright Access (extern webbplats)

Bildupphovsrätt i Sverige

Bildupphovsrätt i Sverige drivs utan vinstintresse. Föreningen företräder nära 100 000 bild- och formkonstnärer, illustratörer, fotografer, designers och andra upphovspersoner
till bild och form i hela världen. Vi skapar avtal för ersättning och ser till att kulturskapare får betalt när deras verk används.

Bildupphovsrätt (extern webbplats)

Copyswede

Copyswede licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer. Copyswede administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.

Copyswede (extern webbplats)

KLYS

KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation, vars främsta syfte är att samordna yrkesverksamma upphovsmäns och utövande konstnärers intressen när det gäller exempelvis upphovsrätt.

KLYS (extern webbplats)

SAMI

SAMI - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation ser till att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas offentligt. Allt inom ramarna för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.

SAMI (extern webbplats)

STIM

STIM, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, är en upphovsrättslig intresseorganisation för musikskaparna och deras musikförlag. För deras räkning förvaltar och upplåter STIM rättigheter till musik och text.

STIM (extern webbplats)

Uppdaterad 2023-02-07