Ansöka om utgivningsbevis

Här får du all information du behöver för att ansöka om utgivningsbevis för en periodisk skrift.

Det är ägaren av tidskriften som ska ansöka om utgivningsbevis. Ansökan ska innehålla uppgifter om ägare, utgivare, skriftens titel, utgivningsort, samt utgivningsplan. Ansökan inlämnas alltid i original.

Blankett för ansökan

Ansökan om utgivningsbevis (pdf 69 kB)

Broschyr om utgivningsbevis

Utgivningsbevis (pdf 2,6 MB)

Läs mer

Titel på tidningen

Ägare

Ansvarig utgivare

Ställföreträdande utgivare

Utgivningsplan och ort

Förvaltarfrihetsbevis

Så lämnar du in din ansökan