Ansökningsprocessen

Här kan du läsa om hur lång tid det tar innan du får besked angående din ansökan och hur du gör om du vill överklaga ett beslut.

Granskning av ansökan om utgivningsbevis

PRV kommer att kontrollera att din ansökan formellt är i sin ordning och att nödvändiga dokument finns med. Om det finns brister i din ansökan får du ett så kallat föreläggande som du ska svara på. Föreläggandet är ett brev där PRV listar upp bristerna. Det kan till exempel vara så att din ansökan inte är korrekt ifylld, saknar förvaltarfrihetsbevis i original, har fel adressuppgifter eller att avgiften inte är betald.

När din ansökan är komplett granskar vi tidskriftens titel. Den får inte vara lätt att förväxla med titeln på en tidskrift som redan har ett utgivningsbevis. Om vi anser att titlarna är lätt förväxlingsbara meddelar vi dig detta och du får lämna in ett nytt titelförslag. Kommer det inte in något nytt förslag som PRV kan godkänna, avslår vi din ansökan. Du kan överklaga PRV:s beslut.