Tid till besked

Hur lång tid det tar innan vi kan lämna besked om din ansökan har att göra med hur många ärenden som kommer in.

Just nu är tiden till besked två veckor.

Du kommer antingen att få ett besked om att din ansökan är godkänd eller ett föreläggande. Får du ett föreläggande betyder det att det finns brister som måste åtgärdas för att vi ska kunna registrera din ansökan.