Förvaltarfrihetsbevis

En ansvarig utgivare eller en ställföreträdande utgivare får inte ha en förvaltare.

För att vi ska kunna godkänna din ansökan om utgivningsbevis måste du bifoga ett förvaltarfrihetsbevis för den som ska vara ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare. Beviset får inte vara äldre än tre månader.

Vem utfärdar förvaltarfrihetsbevis?

Det är överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd vid tidpunkten för ansökan som utfärdar ett förvaltarfrihetsbevis.

Tänk på att personbevis från Skatteverket inte gäller som förvaltarfrihetsbevis.