Ställföreträdande utgivare

Den som är ansvarig utgivare för en periodisk skrift kan ha en eller flera ställföreträdare.

Ställföreträdande utgivare är alltid en fysisk person. Personen ska vara utsedd av ansvarig utgivare och godkänd av ägaren.

En tryckt tidskrift kan ha en eller flera ställföreträdande utgivare. Det gäller även tryckta tidskrifter som kommer ut 4 gånger per år eller oftare, så kallade periodiska skrifter. Det är den ansvarige utgivaren som utser ställföreträdande utgivare. Ägaren av den periodiska skriften måste godkänna valet. Samma behörighetskrav gäller för ställföreträdande utgivare som för ansvarig utgivare. Det betyder att den ställföreträdande utgivaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men måste vara folkbokförd i Sverige och ha fyllt arton år. Ställföreträdande utgivare får inte vara satt i konkurs eller stå under förvaltarskap.

Om den ansvarige utgivarens uppdrag upphör, så upphör även ställföreträdandes uppdrag. Detta betyder att om ställföreträdande utgivare ska vara kvar efter att den ansvariga utgivaren byts ut, måste den nya ansvarige utgivaren anmäla den ställföreträdande utgivaren på nytt.

Anmälan om ställföreträdande utgivare

Anmälan gör du genom att skicka in:

  • Blanketten Anmälan om ställföreträdande utgivare för periodisk skrift. Anmälan inlämnas alltid i original.
  • Ett personbevis som du kan beställa hos Skatteverket. Personbeviset får inte vara äldre än 3 (tre) månader.
  • Ett Förvaltarfrihetsbevis - ett bevis för att ställföreträdande utgivaren inte står under en förvaltare. Beviset beställer du av överförmyndarnämnden i den kommun där ställföreträdande utgivaren är folkbokförd vid tiden för anmälan. Förvaltarfrihetsbeviset får inte vara äldre än 3 (tre) månader, och inlämnas alltid i original.

Tänk på att personbevis från Skatteverket inte gäller som förvaltarfrihetsbevis.

Skatteverket - beställa personbevis (extern webbplats)

Blankett

Anmälan om ställföreträdande utgivare (pdf 60 kB)