Så betalar du

När du lämnar in din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Först när den är betald tar vi upp din ansökan för behandling.

När du har skickat in din ansökan ska du även betala ansökningsavgiften. Vi skickar inte några fakturor på avgifter som gäller tidskrifter. 

Såhär betalar du ansökningsavgiften:

Bankgiro

Du kan betala din avgift via bankgiro 5052-6797.

Ange följande på inbetalningen

  1. Vid ansökan om nytt utgivningsbevis ange namn på ägare av skriften (det vill säga inte namnet på ombudet eller utgivaren) och sökt titel.
  2. Vid ansökan om förnyelse ange utgivningsbevisnummer och ordet förnyelse eller ärendenummer.
  3. Vid ansökan om ändring av titel ange utgivningsbevisnummer och ordet titeländring eller ärendenummer.
  4. Vid anmälan om byte av ägare ange utgivningsbevisnummer eller ärendenummer.
  5. Vid anmälan om byte av utgivare ange utgivningsbevisnummer eller ärendenummer.

Utlandsbetalningar

Befinner du dig i utlandet kan du betala in till följande konto på Danske Bank:

IBAN: SE6912000000012810111758
BIC/Swift: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

För att undvika extra avgifter ska du ange korrekt betalningsinformation vid utlandsbetalningar. Mottagarens (det vill säga PRV:s) bank ska anges som en BIC adress (Bank Identifier Code = tidigare SWIFT). Vårt kontonummer måste anges som ett IBAN (International Bank Account Number).

Övriga upplysningar

PRV:s organisationsnummer: 202100-2072
Momsregistreringsnummer/VAT-nr: SE202100207201