Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar här. Du hittar också uppgifter om ägare, ansvarig utgivare och utgivningsplan.

Informationen om beviljade utgivningsbevis och titeländringar för periodiska skrifter, det vill säga tryckta skrifter som kommer ut 4 gånger per år eller oftare, innehåller personuppgifter som inte får behandlas i strid med gällande dataskyddsförordning (The General Data Protection Regulation, GDPR).

Har du valt att spara ner dokumentet för att skriva ut informationen ber vi dig att ta bort dokumentet från din dator så snart du gjort det.

Utgivningsbevis och titeländringar Nr 34 - 2020-09-15
Sidor: 2

Äldre publicerade utgivningsbevis och titeländringar

Utgivningsbevis & titeländringar för 2020
Utgivningsbevis & titeländringar för 2019