Bra att veta om utgivningsbevis

Om du vill ge ut en periodisk skrift måste du ha ett utgivningsbevis.

En periodisk skrift är en tryckt tidskrift som kommer ut regelbundet enligt en utgivningsplan. Den kommer ut med minst fyra nummer per år och har en bestämd titel.

I tryckfrihetsförordningen står att periodiska skrifter behöver utgivningsbevis. Utgivningsbeviset visar vem som ansvarar för innehållet i den periodiska skriften.

Vad säger lagen?

De grundlagar som styr vad vi får skriva i tryckta tidskrifter är tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Lagarna innehåller bestämmelser om tryckfrihetsbrott respektive yttrandefrihetsbrott. Det som du skriver i tryckta skrifter omfattas alltså inte av bestämmelserna i brottsbalken.

Ansvarsregler

Ansvaret för det som skrivs i en tryckt tidskrift följer olika ansvarskedjor beroende på om tidskriften är periodisk eller inte. I första hand faller ansvaret på personerna överst i ansvarskedjan. Det är orsaken till att ägaren av en periodisk skrift måste ansöka om ett utgivningsbevis hos oss på PRV och ange en ansvarig utgivare för tidskriften.

Här ser du ansvarskedjan för yttranden i en tryckt skrift:

Ansvar - periodisk skrift

Länkar öppnas i ny flik
  • Utgivare
  • Ägare
  • Framställare
  • Utspridare

Ansvar - inte en periodisk skrift

Länkar öppnas i ny flik
  • Författare
  • Utgivare
  • Förläggare
  • Framställare
  • Utspridare

 

Nättidning

Om du planerar att publicera din skrift på webben bör du registrera en ansvarig utgivare för nätupplagan om den inte är identisk med pappersskriften.

Detta gör du hos Mediemyndigheten (tidigare Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd) som har hand om registreringar av ansvariga utgivare på webben, utgivningsbevis för databaser. Du når dem på telefon 08-580 070 00 eller via deras webbplats.

Mediemyndigheten

 

Posttidning

PostNord har egna regler för tidskrifter som ska skickas per post. För att få skicka din skrift som en posttidning, det vill säga till ett lägre porto, måste du ha ett utgivningsbevis. Om du har frågor eller vill registrera din skrift som posttidning ska du vända dig till PostNord på telefon 0771-333310.

PostNord (extern webbplats)