Databaser

Vi erbjuder olika databaser där du kan hitta information om utgivningsbevis och mycket annat.

Registrerade tidskrifter i Tidningsregistret

I vårt tidningsregister kan du kostnadsfritt söka bland registrerade tryckta tidskrifter som utkommer periodiskt. Registret ger bland annat information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Tänk på att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis. Vi uppdaterar vårt register en gång i veckan.

Tidningsregistret (öppnas i nytt fönster)

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, utgivningsbevisnummer med mera.

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Register över utgivningsbevis som måste förnyas (kungörelse)

I detta register har vi samlat de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år innan sista förnyelsedag för att inte sluta gälla. Här samlar vi också beslut för de utgivningsbevis som har slutat gälla på grund av utebliven förnyelse under de senaste två åren. Enligt lag måste PRV publicera dessa påminnelser och beslut elektroniskt. Tänk på att detta register endast innehåller en liten del av alla registrerade titlar. För att göra en fullständig sökning i vårt register ska du använda dig av Tidningsregistret.

PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis (öppnas i nytt fönster)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en förteckning över litteratur som handlar om immaterialrätt. Förteckningen produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, designområdet samt upphovsrätt. Här kan du även söka efter artiklar och tidskrifter. Innova är fritt tillgänglig via webben.

Innova (extern webbplats)