Lagar och regler

Bestämmelserna som gäller tryckta tidskrifter finns i tryckfrihetsförordningen.

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Enligt den har alla svenska medborgare rätt att fritt ge ut skrifter, böcker och tidningar. Förutsättningen är att bestämmelserna i förordningen följs. Hit hör bland annat reglerna om att du måste ha ett utgivningsbevis från PRV innan din tryckta tidskrift, en så kallad periodisk skrift, kommer ut.

Tryckfrihetsförordningen, Riksdagen, SFS 1949:105 (extern webbplats)

Tillämpningslagen, Riksdagen, SFS 1991:1559 (extern webbplats)

Tryckt tidskrift

Tryckta tidskrifter kan vara tidskrifter, tidningar och andra tryckta skrifter. En tidskrift är periodisk om den ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan. Den periodiska skriften ska också ha en bestämd titel och ansvarig utgivare. Om du vill ge ut en periodisk skrift ska du enligt tryckfrihetsförordningen ha ett utgivningsbevis innan din skrift kommer ut.

En periodisk skrift måste vara tryckt

En tidning eller liknande måste vara en tryckt skrift för att kunna gälla som en periodisk skrift. En tryckt skrift måste vara utgiven i Sverige. Det betyder att den ska spridas i Sverige.

Brott mot tryckfrihetsförordningen

Du som är ansvarig utgivare eller ägare av en tryckt tidskrift kan ställas till svars inför domstol om du bryter mot tryckfrihetsförordningen med din tryckta tidskrift. Följande gärningar är straffbara: Förtal, hets mot folkgrupp och förolämpning.

Grundlagen gäller för följande trycksaker:

  • Tidskrifter som är tryckta med tryckpress
  • Tidskrifter som har kopierats
  • Trycksaker som har kopierats och som har utgivningsbevis
  • Bilder

Uppgifter ska framgå i en periodisk skrift

I den periodiska skriften ska det finnas uppgift om utgivarens namn, vem som tryckt tidskriften samt ort och år för tryckning.

Periodisk skrift som trycks utomlands

För en periodisk skrift som trycks utomlands och som huvudsakligen ska spridas i Sverige krävs ett utgivningsbevis. Då gäller samma regler för utgivningsbevis som för periodiska skrifter som trycks i Sverige. Däremot ställs inga speciella krav på ägaren. Ägaren kan vara en fysisk person och bosatt utomlands eller vara en utländsk juridisk person.

Frister och anstånd

Riktlinjer gällande frister och anstånd i ärenden relaterade till design (mönster), varumärke, periodisk skrift, kommunala vapen och officiella beteckningar.

Riktlinjer gällande frister och anstånd (pdf)