Invändning

PRV kungör nya varumärken i Svensk varumärkestidning, bland annat för att allmänheten ska kunna invända mot registreringen.

Det kan finnas någon som vill hävda en tidigare rättighet till ett förväxlingsbart varumärke, eller till exempel att man har en inarbetad rättighet eller att varumärket är registrerat i ond tro.

Den som vill invända ska skicka ett brev till PRV inom tre månader från kungörelsedagen.

Om någon invänder mot registreringen får varumärkets ägare alltid möjlighet att bemöta innehållet i invändningen innan PRV avgör ärendet.

Den som får en invändning riktat mot sitt registrerade varumärke kan begära att PRV förelägger invändaren om att lämna in bevis på verkligt bruk.

Här finns mer att läsa om verkligt bruk.

Det beslut som PRV fattar kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Om mer än tre månader har gått från kungörelsedagen kan man inte längre invända mot varumärkesregistreringen. Då får man istället försöka få varumärkesregistreringen hävd, antingen genom så kallad administrativ hävning hos PRV eller genom en hävningstalan i PMD.

Administrativ hävning

Tid till besked för invändningar mot nationella och internationella registreringar

Du kan vänta dig ett beslut inom cirka tre månader efter det att korrespondensen mellan parterna är avslutad.

Invändning mot varumärkesregistrering, e-tjänst (extern webbplats)