Innan ansökan

Innan du ansöker om att få registrera ditt varumärke finns flera saker värda att veta för att kunna göra så bra val som möjligt.

Krav som ställs på ditt varumärke

Börja med att ta reda på om ditt varumärke uppfyller PRV:s krav för registrering. Är det unikt? Inkräktar det på någon annans varumärke? 

Krav på ditt varumärke

Vilket skydd behöver du?

Bestäm dig för vilken väg du ska gå när du ska ansöka om registrering av ditt varumärke:

  • Har du bara tänkt använda varumärket i Sverige eller finns fler länder med i planerna?
  • Vad finns det för alternativ och vilket passar dig bäst?

Internationellt skydd

Klassificera dina varor och tjänster

I din ansökan anger du för vilka varor eller tjänster du vill använda ditt varumärke. Du måste också klassificera varorna och tjänsterna.

Klassa varor och tjänster

Vem kan ansöka om varumärkesregistrering?

Eller stå som innehavare av ett registrerat varumärke?

Sökanden kan vara en svensk eller utländsk fysisk eller juridisk person. Juridiska personer är till exempel aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Även statliga organ samt landsting, kommuner och kommunala organ är exempel på juridiska personer som kan ansöka om varumärke. En bifirma, en filial eller ett så kallat konsortium är inte en egen juridisk person och kan därför inte godtas som sökande. Något krav på att den som söker ska driva näringsverksamhet finns inte.

Ta hjälp av ett varumärkesombud

Du kan behöva hjälp av en expert, ett varumärkesombud, när du ska skriva en varumärkesansökan. Ett ombud kan också stötta dig i den fortsatta ansökningsprocessen, till exempel svara på förelägganden.

Hitta varumärkesombud

Guide inför en varumärkesansökan

Den här guiden går igenom information som är viktig för dig när du ska registrera ditt varumärke. Vi har lagt upp informationen i olika steg för att ge dig en överblick.

Guide inför varumärkesansökan

Läs mer

När får jag besked? - ny varumärkesansökan

Invändning mot registrering av varumärke