Skydda ditt varumärke internationellt

Det finns olika sätt att skydda ditt varumärke i andra länder.

Din svenska varumärkesansökan gäller bara i Sverige. Vill du ha ett bredare, internationellt skydd kan du ansöka på flera sätt.

Ansök om EU-varumärke

Vill du skydda ditt varumärke i hela EU skickar du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Ansöka om EU-varumärke.

Internationell ansökan hos WIPO

En internationell registrering av varumärke gör du hos WIPO, World Intellectual Property Organisation. Du måste dock börja med att göra en ansökan till antingen PRV eller EUIPO, eftersom det är den som din ansökan till WIPO baseras på. 

Internationell registrering av varumärke

Varumärkesskydd i enskilda länder

Om du bara vill ansöka om varumärkesskydd i ett land lämnar du din ansökan direkt till immaterialrättsmyndigheten i det landet.

Prioritetsdatum

Om du tidigare har ansökt om varumärkesregistrering i Sverige kan du begära prioritet om du ansöker i ett annat land inom sex månader.

På det sättet får du räkna den dag du lämnade in din ansökan i Sverige som inlämningsdag även för den nya internationella ansökan. Det kan vara till din fördel om någon annan ansökt om samma eller liknande varumärke samtidigt eller strax innan dig.

Om du däremot vill begära prioritet i din svenska ansökan uppger du datum, land och ansökningsnummer från din ursprungliga internationella ansökan och om prioriteten gäller alla varor och tjänster eller bara vissa av dem.