Internationellt skydd

Det finns olika sätt att skydda ditt varumärke i andra länder.

Din svenska varumärkesansökan gäller bara i Sverige. Vill du ha ett bredare, internationellt skydd kan du ansöka på flera sätt.

Ansök om EU-varumärke

Vill du skydda ditt varumärke i hela EU skickar du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Ansöka om EU-varumärke.

Internationellt skydd av varumärke

En internationell registrering av varumärke gör du hos WIPO, World Intellectual Property Organisation. Du måste dock börja med att göra en ansökan till antingen PRV eller EUIPO, eftersom det är den som din ansökan till WIPO baseras på. 

Internationell registrering av varumärke

Varumärkesskydd i enskilda länder

Om du bara vill ansöka om varumärkesskydd i ett land lämnar du din ansökan direkt till immaterialrättsmyndigheten i det landet.