Internationell ansökan - en översikt

Du kan via PRV ansöka om en internationell registrering av ditt varumärke. För att kunna göra det måste du ha en svensk varumärkesansökan eller en varumärkesregistrering hos PRV.

Du kan ansöka om internationell registrering i de länder som är anslutna till Madridprotokollet, hos World Intellectual Property Organization, WIPO.

Madridprotokollet, WIPO (extern webbplats)

På den här sidan hittar du följande information:

 • Så här fungerar det
 • Så hanterar PRV din internationella ansökan
 • Förtur hos PRV och prioritet från nationell ansökan
 • Så hanterar WIPO din internationella ansökan (internationell registrering)
 • Information om när du fått din internationella registrering beviljad i designerade länder
 • Avgifter
 • Guide till hur du fyller i din ansökan

Så här fungerar det

 • När vi fått din ansökan gör vi en granskning av om din ansökan uppfyller de formella kraven, till exempel att din svenska ansökans ansökningsdatum och ansökningsnummer framgår, samt om den internationella ansökans varu- och eller tjänsteuppgifter stämmer överens med den svenska. 
 • Kom ihåg att ange en giltig e-postadress som sökande eller att ange e-postadress till ombudet, om du har ett ombud som ska antecknas som sådant för den internationella designeringen.
 • Hittar vi brister i din ansökan får du ett så kallat föreläggande. Ett föreläggande är ett första beslut från oss där vi listar vilka åtgärder du måste göra för att komplettera ansökan. Svarar du inte i tid kan din internationella ansökan komma att avskrivas.
 • När du har kompletterat din ansökan skickar vi den vidare till den internationella immaterialrättsmyndigheten WIPO.
 • WIPO granskar din internationella ansökan och gör en internationell registrering. Därefter skickas den vidare till de länder du valt att ansöka om skydd i. Hur WIPO granskar din ansökan kan du läsa om längre ned.
 • Din ansökan granskas av respektive lands myndighet. Har du ansökt om ett regionalt varumärke granskas din ansökan av regionala myndigheter som till exempel den europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO.
 • Samtliga myndigheter som granskat din ansökan lämnar besked till dig via WIPO:s databas Madrid Monitor.

  Madrid Monitor (extern webbplats)

Kom ihåg att WIPO inte skickar ut något registreringsbevis direkt till dig. Det är endast när det finns hinder mot din internationella registrering som den granskande myndigheten lämnar besked till dig. Det beskedet kan du antingen få via e-post eller via ditt ombud.

Så hanterar PRV din internationella ansökan

När din internationella ansökan kommer till PRV kontrollerar vi att den uppfyller de formella kraven och intygar också att den stämmer överens med din nationella ansökan eller registrering. Hittar PRV brister får du ett så kallat föreläggande från oss, där vi listar bristerna och tipsar om vad du kan göra för att åtgärda dessa. Du har tre veckor på dig för att rätta till bristerna och för att svara på vårt föreläggande.

Förtur hos PRV och prioritet från nationell ansökan

Har du gjort en nationell ansökan hos PRV kan du använda dig av det nationella ansökningsdatumet i din internationella ansökan. Det förutsätter att du skickar in din internationella ansökan inom loppet av sex månader. Gör du en internationell ansökan behandlar vi alltid din nationella ansökan med förtur. 

Läs mer om prioritet under internationellt skydd

Så hanterar WIPO din internationella ansökan

WIPO kontrollerar att din internationella ansökan stämmer med kraven i Madridprotokollet. Det kan till exempel handla om att du angivit korrekt ansökningsdatum, uppgifter angående märket, varor och tjänster och att du har betalat ansökningsavgiften.

Hittar WIPO en brist i din ansökan skickar de ett meddelande om detta till PRV och till dig som du ska svara på inom tre månader. Det är viktigt att du läser igenom meddelandet noga. PRV kommer att kontakta dig om det är så att bristerna har med formuleringar och uppgifter att göra. Då informerar vi dig om vad du ska göra för att åtgärda bristerna. När du skickat in ditt svar till PRV skickar vi en rapport till WIPO. Rapporten innehåller svar på WIPO:s anmärkningar. 

Hittar WIPO inga brister får din ansökan ett registreringsnummer och blir en internationell registrering. Den internationella registreringen skickas till de länder du valt i din ansökan. Myndigheterna i de valda länderna granskar din ansökan.

Information om när du fått din internationella registrering beviljad i designerade länder

När du har fått en internationell registrering beviljad så är den registreringen kopplad till den svenska basregistreringen i fem år. Tiden räknas från det datum som du lämnat in din internationella ansökan. Det betyder att om den svenska basregistreringen ändras eller upphör under dessa fem år, så ändras eller upphör också den internationella registreringen.

Avgifter

PRV tar ut en avgift för handläggningen av internationella ansökningar.
Avgiften är 2700 kronor, då ingår skydd i en varu- och tjänsteklass. För varje klass utöver den första tillkommer en avgift på 1000 kronor per klass.

Avgiften ska du betala in på bankgiro 5052-6797.

Avgiften till WIPO kan du räkna ut direkt på WIPO.s webbplats.

International Registration of Marks - Fee Calculation (extern webbplats)

Där ska du ange följande:

 • Office of Origin: Sweden
 • Number of classes: Antalet klasser du söker
 • Type: New application 
 • Kryssa i om du har färgmärke eller annan typ av märke än vanligt varumärke.
 • Du ska även kryssa i de länder du vill att WIPO skickar din internationella ansökan till.

Programmet räknar ut avgiften i olika delar. Du fyller sedan i de olika delar som avgiften består av under rubriken Fee Calculation Sheet på blanketten MM2.