Hinder för ditt varumärke

Det kan finnas hinder som gör att PRV inte kan registrera ditt varumärke.

PRV kan inte registrera ditt varumärke om det:

  • saknar särskiljningsförmåga.
  • kan förväxlas med ett tidigare varumärke som gäller i Sverige eller med ett tidigare företagsnamn.
  • strider mot lag, författning, allmän ordning eller kan väcka förargelse
  • innehåller något som kan uppfattas som en annan persons efternamn med särskilt skydd, allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn eller innehåller en bild av någon annan. Det här gäller när namnet eller porträttet inte syftar på någon som sedan länge är avliden.
  • innehåller en ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, en beteckning för ett traditionellt uttryck för vin eller en beteckning för en garanterad traditionell specialitet.
  • kränker någon annans upphovsrätt eller någon annans rätt till fotografisk bild eller mönster.
  • innehåller en statssymbol, flagga eller annan officiell beteckning och du inte har särskilt tillstånd.

I vissa fall kan du komma förbi hindret för registrering om du får rättighetsinnehavarens medgivande - tillåtelse - att registrera ditt varumärke.

Läs mer

Särskiljningsförmåga och förväxlingsbarhet

Invändning mot registrering av varumärke