Officiell beteckning

Statsvapen, statsflaggor och kommunala vapen är exempel på officiella beteckningar. De får inte användas som varumärke utan tillstånd.

Officiella beteckningar som statsvapen, statsflaggor, kommunala vapen och statliga kontrollbeteckningar är ett hinder mot att registrera din varumärkesansökan. Du behöver ha tillstånd från rätt myndighet för att använda dem.

Läs mer om officiella beteckningar i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra beteckningar.

Läs mer

Officiella beteckningar

Kommunala vapen