Särskiljningsförmåga och förväxlingsbarhet

Ditt varumärke måste uppfattas som ett kännetecken för en särskild vara och/eller tjänst – ha särskiljningsförmåga – för att PRV ska kunna registrera det.

Du kan aldrig få ensamrätt till ett märke som beskriver din vara eller tjänst. Alla som säljer kaffe måste ha rätt att använda ord som mörkrostat och bryggmalet i sin marknadsföring. Om ordet bara vagt antyder varan eller tjänsten kan vi möjligen bedöma att det har särskiljningsförmåga.

Inte förväxlingsbart

Varumärket får inte riskera att förväxlas med ett annat. Det får inte heller gå att förväxla med ett inarbetat varukännetecken eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige.

När är det förväxlingsbart?

Enligt lagen går kännetecken att förväxla om de liknar varandra och syftar på samma eller liknande varor och tjänster.