Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet har lång erfarenhet av att jobba för friluftslivets utveckling. Logotypen med Vidmannen är registrerat som figurmärke.

Friluftsfrämjandets logotyp, en vit siluett av skidåkare på blå bakgrundOrganisation för frisk luft

Namnet Friluftsfrämjandet tillkom 1975 men grunden till föreningen lades redan 1892 och man har sen dess uppmuntrat människor att ge sig ut för att få frisk luft. Idag är man en av landets största friluftsorganisationer.

Vildmannen

Friluftsfrämjandets logotyp har ändrats genom åren men Vildmannen, som mannen på skidorna kallas, har varit med i över hundra år.