ICA

ICA är sen länge ett välkänt varumärke. Det kännetecken som används av ICA idag är både ett figurmärke och kollektivmärke.

Figur- och kollektivmärke

Varumärket ICA är ett figurmärke eftersom texten har utformats med ett särskilt typsnitt. Det är också ett kollektivmärke eftersom det används av flera företag i en sammanslutning.

Gamla anor

Grunden till ICA lades 1917, då uppstod idén att gå samman och bilda gemensamma inköpscentraler. Varumärket ICA registrerades första gången 1940 och sen dess har varumärkets skyddsomfång utökats ett antal gånger.