Varför varumärkesskydd?

Att registrera ditt varumärke ger dig ensamrätt: ingen annan har rätt att använda märket på sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring.

Ger ensamrätt

Utbudet av både varor och tjänster ökar hela tiden. Då blir varumärket allt viktigare som symbol för ditt företags profil och anseende.

Att registrera ditt varumärke hos PRV är det säkraste sättet att få ensamrätt till ditt kännetecken. Registreringen gäller i tio år och kan sedan förlängas med tio år i taget.

Ensamrätten gör att ingen annan har rätt att använda märket för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända kan det vara ett varumärkesintrång och du kan vända dig till Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen kan både förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.

Vill du höja värdet på ditt företag?

Varumärket hjälper dig att nå ut till allt från kunder till affärspartners och investerare. Att registrera det är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer.

Läs mer

Licensiera ditt varumärke

Överlåta ditt varumärke

Pantsätta ditt varumärke

Beställ bevis och intyg