Val av ombud för varumärke

Det kan vara bra att anlita ett ombud vid varumärkesärenden – till exempel en specialiserad advokatbyrå eller patentbyrå som hjälper dig med ansökan.

Som myndighet kan PRV ge dig allmänna tips men inte specifika rekommendationer om vilka ombud som är särskilt lämpliga för just dig.

Ett ombud kan hjälpa dig med ansökningsprocessen, svara på förelägganden och ge övrig rådgivning. Både juridiska personer och fysiska personer kan vara ombud.

Vad ska jag tänka på när jag väljer ombud?

  1. Det finns inget krav på att använda ombud vid en varumärkesansökan, men sakkunskapen kan vara till stor hjälp i komplexa affärssituationer. 
  2. Professionella ombud finns på bland annat patentbyråer och advokatbyråer som är specialiserade inom immaterialrätt. Även andra konsulter med inriktning på varumärkesfrågor finns att vända sig till.
  3. Anlita ett ombud med erfarenhet och specialkompetens inom området. Vanliga frågor i varumärkesärenden rör ofta klassning av varor och tjänster, val av märkestyp eller vad du ska göra om du stöter på hinder.
  4. Det är viktigt att ombudet förstår ditt affärssammanhang och hur du ska använda ditt varumärke. Vilka faktorer är viktigast för just dig? Det kan exempelvis handla om strategisk kompetens, processvana, internationellt kontaktnät eller kanske kopplingen till upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
  5. Stäm av med ombudet om det finns risk för en intressekonflikt mellan dig och ombudets andra kunder..
  6. Ombud är ofta organiserade i föreningar och samfund: patentombud är anslutna till Svenska patentombudsföreningen SPOF, patentbyråer är anslutna till Sveriges patentbyråers förening SEPAF och advokater är knutna till Advokatsamfundet.
  7. Du kommer också långt med en sökning på nätet efter ”ombud”, ”varumärke” och ”immaterialrätt”.
  8. Kontakta flera olika ombud för att höra vad de kan erbjuda dig. Många erbjuder ett första förutsättningslöst möte. Be gärna ombudet att uppskatta kostnaden för ditt ärende och jämför priser mellan olika aktörer. Väg ihop ombudets erfarenhet, kompetens och pris.
  9. Det krävs ingen auktorisation för ombud i Sverige. Däremot krävs en auktorisation eller särskild behörighet för samma roll inför EUIPO, European Union Intellectual Property Office för varumärke och design. På deras webbplats finns ett verktyg där du själv kan söka efter svenska ombud som kan företräda dig hos EUIPO. 

Ombud och delgivning

Om du har en varumärkesregistrering i Sverige utan att bo eller ha företag i landet, ska du anmäla ett delgivningsombud med svensk hemvist till PRV.

Om du inte har anmält ett delgivningsombud i Sverige, ser vi dig som delgiven när vi har skickat handlingar till din adress enligt varumärkesregistret.