Val av ombud för varumärke

Det kan vara bra att anlita ett ombud vid varumärkesärenden.

Du kan behöva hjälp av en expert, ett varumärkesombud, när du ska skriva en varumärkesansökan. Ett ombud kan också stötta dig i den fortsatta ansökningsprocessen, till exempel svara på förelägganden.

Hitta varumärkesombud