Beställ bevis och intyg

Det finns fyra olika bevis eller intyg att beställa för varumärken: registreringsbevis, historiska bevis, senioritetsintyg och prioritetsbevis.

Bevisen och intygen beställer du genom formuläret här nedanför. Leveranstiden är cirka fem arbetsdagar.

Registreringsbevis för varumärke

Ett registreringsbevis är ett skriftligt intyg för ett varumärke som har blivit registrerat. Beviset innehåller bland annat uppgift om:

  • vilket varumärke det är
  • registreringsnummer
  • vem som äger varumärket
  • för vilka varor och tjänster som varumärket är registrerat

Beviset är på svenska. Det skapas och skickas automatiskt till innehavaren eller innehavarens ombud när varumärket registreras.

Historiskt bevis för registrerat varumärke

Ett historiskt bevis innehåller samma uppgifter som ett registreringsbevis. Det har information om de ändringar som skett för ett varumärke efter att det har blivit registrerat: till exempel ägarbyte, ändrad adress och ändring av varumärkets utseende.

Senioritetsintyg för varumärken

Ett senioritetsintyg, också kallat registreringsintyg, innehåller samma uppgifter som ett registreringsbevis och har uppgift om sista giltighetsdag. Intygets generella texter är på både svenska och engelska. Varu- och tjänsteförteckningen är bara på svenska.

Intyget används för att styrka senioritet när man ansöker om ett EU-varumärke vid EUIPO.

Prioritetsbevis för varumärke

Prioritetsbevis används när du som söker vill begära prioritet i ett annat land. Det är intressant för dig som har ett varumärke i Sverige och vill skydda det utomlands. Du måste begära prioritet inom sex månader från när din svenska ansökan lämnades in till oss på PRV.

Avgifter för bevis och intyg

Priser för de olika bevisen hittar du i vår avgiftslista.

Lista med avgifter för varumärke

Om beställningen gäller ett registreringsbevis för ditt företagsnamn ska du kontakta Bolagsverket.

Bolagsverket (extern webbplats) 

Varumärkets registrerings- eller ansökningsnummer * Lydelse Namn/Företag * Referensperson/nr Att. Adress * Postadress * Telefon * E-post Önskad handling
Antal * *) Obligatoriskt fält