Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

Här kan du läsa om kollektiv-, garanti- och kontrollmärken.

Kollektivmärken 

Kollektivmärken är varumärken som ägs av en sammanslutning av näringsidkare och kan användas av medlemmarna i sammanslutningen, så länge de följer bestämmelserna för kollektivmärket. Ett exempel på ett kollektivmärke är Ica.

Garanti- och kontrollmärken 

Det finns varumärken som har en garanti- eller kontrollfunktion och som får användas på varor eller tjänster som uppfyller de kriterier som innehavaren av märket bestämmer. Det är ofta en myndighet, eller annan aktör, som äger garanti- eller kontrollmärket och som har till uppgift att kontrollera de varor och tjänster som använder märket. Ett exempel på ett garanti- eller kontrollmärke är Nyckelhålet. 

Uppdaterad 2023-02-07