Databaser

Här hittar du information om varumärken som beviljats registrering i Sverige, innehavare och vilka varor och/eller tjänster som registreringen omfattar. 

Svensk Varumärkesdatabas

I vår databas hittar du varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar gällande i Sverige. Databasen innehåller uppgifter om varumärkets innehavare och vilka varor och/eller tjänster som varumärkesregistreringen omfattar.
Svensk Varumärkesdatabas

Varumärken skyddade inom EU

I eSearch plus hittar du ingående information om de gemenskapsvarumärken (europeiska varumärkesrättigheter) som finns. Registret tillhandahålls av European Union Intellectual Property Office, EUIPO, i Alicante.
eSearch plus

Varumärken från hela Europa

TMView är en databas med registrerade varumärken från hela Europa. Svensk Varumärkesdatabas är ansluten till TMView.
TMview

Internationella varumärkesregistret

I Romarin hittar du ingående information om internationella varumärken. Registret tillhandahålls av World Intellectual Property Organization, WIPO, i Geneve.
Romarin

Klassificera dina varor och tjänster

TMclass är ett verktyg som hjälper dig att klassificera varor och tjänster online. Verktyget innehåller en omfattande lista av klassificeringsbegrepp. TMclass är resultatet av ett samarbete mellan myndigheter i Sverige, England och EUIPO.
TMclass

Likhetsbedömning

CF Similarity är ett sökvertyg som du kan använda för att bedöma om vissa varor och tjänster anses vara likartade (och i vilken grad) eller olika enligt de deltagande varumärkes- och patentmyndigheterna.

CF Similarity tillhandahålls av EUIPO inom ramen för samarbetet med de nationella myndigheterna. I verktyget visas om vissa varor och tjänster anses vara likartade (och i vilken grad) eller olika, enligt de deltagande varumärkesmyndigheterna.

Den svenska varumärkesmyndigheten, Patent- och registreringsverket (PRV), tillämpar verktyget som riktlinjer. De bedömningar som visas i verktyget är således inte på något sätt bindande, utan enbart en bedömning av rådande praxis. Beroende på omständigheterna kan PRV:s bedömning i det enskilda fallet skilja sig från den som visas i verktyget. Vidare kan det hända att PRV eller andra deltagande myndigheter inte hunnit uppdatera databasen med uppgifter från senare rättsfall.

PRV avsäger sig därför allt ansvar för innehållet i databasen.
CF Similarity

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter på varumärkesfrågor.
BiblioteksSök

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Utbildning

Våra kurser och seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.